Yıllara dayanan deneyimlerimizle, yurttaşlık doğrultusunda gerçekleştirilecek bütün gereksinimleri karşılayacak bilgiye sahip olduğumuzu belirtmek isteriz. Müvekkillerimizin statüye uygunluğunu sağlamak için tutuklanma, seçilmiş servis açısından yanlış uygulama ihtimalleri, gelir vergisi doğrulamaları, dosya başarısızlıkları ve diğer kriterlerdeki bütün sorunları ortadan kaldırmak adına özenle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ayrıca, Birleşik Devletler bazlı ilişkiler doğrultusuyla edinilebilecek yurttaşlık için de aynı titizlikle performans sergilemekteyiz. Gerektiğinde milli haklarından mahrum etme davaları ile de ilgilenmekteyiz.