libertyYönetim göçmenlik işlemlerini aile içi istismara uğramış kişilerin ABD’ye ilticasını temel alan bir yönetmelikle değiştirmiştir. Daha önceki yönetmelik bu tipteki şiddet ve cinsel suçlara maruz kalan bu kadınların ABD standart iltica yasaları ile uyumsuz olduğunu düşünerek yasaklamıştı.
Din, dil, ırk, politik tercih ya da belirli bir sosyal gruba üye olmaktan kaynaklanabilecek her türlü şiddetin ve istismarın kanıtlanması durumunda ABD’ye gerçekleştirilebilecek iltica başvurularının daha önceki sınırlamaları değiştirildi.

Şimdilerde ise şiddetin hızla arttığı Latin Amerika, Afrika ve Asya göze alındığı için kadınların kendi ülkelerinde, şehir ve sitelerinde güvende olmaması bunu tetiklemiştir.

ABD, bu tipte ezilen; hor görülen kişilere yardımcı olmak için elinden geleni yapmaktadır ancak kişiler bölge ve ülkelerinde gerçekten korunmadıklarını, tecavüz, cinsel istismar ve polis ya da lokal yetkililer tarafından istismar edilerek özel yaşam haklarından men edildiklerini kanıtlamak zorundadırlar. Bu tip davalar Göçmenlik Servislerini oldukça etkilemekle birlikte, doğruluğu kanıtlandığı şekilde davaların işleme geçme süresi hemen başlatılmakta ve dikkatle yürütülmektedir.