Bu vize tipi H-1 kategorisinin dolu olması ve/veya H-1 gerekliliklerinin yetersiz eğitim dolayısıyla doldurulamaması durumunda adaylar için bir alternatiftir. “J” vizesi Dış İşleri Bakanlığı, Dış İlişkiler Barosu tarafından tasarlanmış kültür ve eğitim programıdır. Değişim programı ile kişilerin eğitim, sanat ve bilime teşvik edilerek bilgi ve becerilerinin artırılmasına faydalı olmak amaçlamaktadır. Öğrenciler, stajyerler, öğretmenler, kurumlar, yüksek öğretim profesörleri ya da araştırma bursları, medikal alanlardaki profesyoneller; gözlem, danışmanlık ya da yönetmenlik için ziyaret etmek isteyen kişiler de katılımcı olarak kabul görmektedir.

Katılımcılar kendi gereksinimlerini karşılayacak finansal güce sahip olduklarını ya da kendilerine bu ihtiyaçların karşılanması için sponsor olacak bir organizasyonun bulunduğunu ve programa katılım için yeterli eğitim ya da staja sahip olduklarını kanıtlamak zorundadır.

Medikal eğitim ya da stajyerlik için mezun adayların Yabancı Öğrenci Sağlık Muayenesini geçmeleri ve İngilizce yeterlilik sınavını vermeleri gerekmektedir. Medikal mezunlar ya da stajyerler programın tamamlanmasından sonra iki yıl kadar yabancı ülkede ikamet vizesine başvurmak zorundadır. Klinik çalışmaların yanı sıra araştırma, gözlem, yürütme, eğitim ya da araştırma devamı için gelen doktorlar ise bu sınırlamalara dahil değildir.

Dış İşleri Bakanlığı sponsor firma tarafından kanıtlanmış bir Yeterlilik Belgesi (J-1) talep etmektedir. J-1 Gümrük kapısına vardığında Gümrük Girişinde bulunan Gümrük ve Sinir Koruma Memurluğu (CBP) Görevlileri seyahat eden kişinin Birleşik Devletlere girip giremeyeceğine ve ne kadar süre kalmasına izin verileceğine İ-94 formu ile karar verir.

ABD’ye giren çoğu değişim programı ziyaretçisi daha sonrasında kendi ülkesine dönerek burada edindiği bilgileri paylaşmaktan sorumludur. J-1 kategorisi ile başvuran kişilerin yabancı ülkede ikamet gereklilikleri ABD’ye yeniden girmeleri durumunda başvuracakları göçmen veya diğer göçmen olmayan vizelerden iki sene önce kendi ülkelerine gönderilmiş olmalıdır.

Yabancı ülkede ikamet gereksinimleri kimler için geçerlidir?

J-1 vizesine başvuran kişi ABD Hükümeti veya kendi hükümeti tarafından direkt ya da dolaylı olarak ödenek almışsa ya da kişi Dış İşleri Barosu tarafından atanmış bir ülkeden geliyorsa J-1 yabancı ülkede ikamet gereksinimlerine tabii tutulduğu gibi, daha sonrasında iki sene içerisinde kendi ülkesine dönmek zorundadır. (Daha fazla bilgi için Değişim Programı Yeterlilik Listesi’ne bakınız).

Son olarak, mezun kişi 10 Ocak 1977 tarihinden sonra ulaşım sağladıysa medikal eğitim ya da staj almak zorundaysa, J-1 vizesi iki senelik yabancı ülkede ikamet gereksinimlerine zorunlu tutulur.

Yabancı İkamet Hakkından Feragat

Feragate uygunluk kişinin aşağıdaki maddeleri kanıtlaması doğrultusunda gerçekleştirilir:

  1. J-1 başvurusu yapan kişi ABD vatandaşı olan ya da legal şekilde daimi ikametgah hakkı olan bir yakın ya da çocuğa sahipse ve ülkesine geri dönüyorsa her ikisinin de üzerinde sorumluluk vardır;
  1. J-1 başvurusu yapan kişi ülkesine geri ırk, dil ya da politik tercih dolayısıyla geri döndüyse cezalandırılacaktır;
  1. Kişinin direkt olarak projesine bağlı bulunduğu Birleşik Devletler devlet dairesi kişinin hakkından feragat etmesini talep ediyorsa;
  1. J-1 vizesine başvurmuş kişinin ülkesi direkt olarak Dış İşleri Barosu’na kişinin feragatine itiraz konulu bir yazı göndermişse (J-1 ile başvuran kişi ülkeye mezun medikal eğitimi ya da stajı için gelmiş bile olsa kişi her şeye karşın uygunsuz bulunacaktır)