Şirket içi Transfer Vizeleri

Bu vize, önceki üç yıl içinde, yurtdışında bir yıl boyunca sürekli çalıştırılmış ve Amerika Birleşik Devleri’ndeki aynı işverenin şubesi, ebeveyni, ortaklığı veya iştiraki tarafından yönetici, idareci olarak veya özel bilgi kapasitesinde çalıştırılacak başvuru sahipleri içindir. L Vizesi bir ABD işvereninin bir idareci veya müdürü ortak yabancı ofislerinden birinden Amerika Birleşik Devleri’ndeki ofisine transfer edebilmesini sağlar.

Çalışan Kişiden Talep Edilen Nitelikler

ABD asilli şirketin ülke dışında bulunan diğer bir kolunun ya da başka bir ülke asıllı olmasına rağmen ABD’deki kolunun aslına göre paydaşlıkta daha büyük bir hisseye sahip olduğu durumlarda başvurulacak vize tipidir. Aynı zamanda üçüncü bir başka şirket de iki şirket ile ilgili olabilir. Daha büyük şirketlerde ise çoğunluktan daha az pay sahibi olan hissedar, bağlı şirketin kontrolü belirlendiyse yetkilendirilebilir. Kontrol, ortak bir isim; istirak, şirket personeli ya da müdüriyet değişimi, teknik paylaşımı, finansman ve ortak araştırma yolları ile yetkilendirilebilir.

ABD şirketi kuruluşu bir seneden az ise ABD’de yerleşik kalacağını gösteren kira kontratını kanıtlamak ve hem ABD’deki hem de yabancı ülkedeki şirket iş ile aktif şekilde bağlantısını sürdürmek zorundadır.

Transferi İstenen Yönetici, İdareci veya Uzman Kişinin Gereksinimleri

  1. A) İDARECİ

İdareci kişi organizasyonu yönetmek, yönlendirmek, diğer çalışanların işini kontrol etmek ya da organizasyonun özelliklerine göre ayırmak, işe başlatmak veya son vermek ve iştirakler ile gün be gün gerçekleştirilen operasyonları yönetmek ile yükümlüdür. Bahsi geçen yönetici aynı iş görevlerini ABD’deki şirkette de yerine getirmek zorundadır.

 

  1. B) YÖNETİCİ

Yönetici kişi organizasyon yönetimi, hedef ve politika oluşturulmasından sorumlu olup karar verebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Yalnızca şirket yöneticilerinden ya da Yönetim Kurulu üyelerinden yönerge almakla yükümlüdür. Bu, yabancı ülkede Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirileceği gibi, ABD’deki şirket içerisinde de aynı şekilde gerçekleştirilmek zorundadır.

 

  1. C) UZMAN KİŞİ

Uzman kişi diğer bir kolunda görev aldığı şirketin üretimi; servisi, araştırma ekipmanı, teknikleri ve yönetim alanı ile ilgili özel bilgiye sahip olmak ve aynı performansı ABD sınırları içerisindeki şirkette de yerine getirmek zorundadır.

 

YENİ OFİSLER

ABD’de var olan marka, iştirak, şube ya da ana şube henüz açılmamış, açılmak üzere olan ya da yeni açılmış şirketi için diğer ülkede çalışan kalifiye eleman, yönetici ya da idarecisinin transferini talep ediyorsa, kira kontratının ve transferi istenen çalışanın son 3 senenin en az bir senesi boyunca yabancı iştirakte çalıştığının, bu sebeple baskın paydasın çalışma prensipleri doğrultusunda, idareci; yönetici ya da uzman kişinin iş performansının faydalı olacağının ve bir sene boyunca devam edeceğinin kanıtlanması sağlamak zorundadır. Eğer paydası daha fazla olan hissedar henüz gerçekleştirebilecek yetkinlikte değilse, bu belgeler işin tamamlanabilmesi; kurumsal yapı, finansal hedefler, ABD’deki girişim ve iştirak şirketinin finansal olanaklarını gerçekleştirebilmek adına gönderilmelidir. Bu doğrultuda henüz kurulmuş olan şirket bir sene geçerliliği olmak üzere onay alacaktır. Bu süreç işin aktif ve sürekli olduğunun kanıtlanması halinde uzatılabilir.

 

EŞ VE ÇOCUKLAR

Eş ve çocuklar, idareci ya da yönetici statüsünde en fazla 5 yıllık uzmanlık hakları bulunan eşlerine bağlı olarak 7 seneye kadar L-1 statüsü edinebilirler.

 

HIZLANDIRILMIŞ SÜREÇ

L-1 vizesine başvuran kişi, sürecin başlatılması için gerekli ücreti ödedikten sonra göndermiş olduğu dosya ile, takriben gelen 30 gün içerisinde UŞÇİS’ten L-1 vize başvurusu hakkında kararın alınması adına talepte bulunur.

 

ÇOK MİLLETLİ İDARECİ VE YÖNETİCİLER DEVAMLI İKAMET İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR

L-1A vizesine başvuran idareci ya da yönetici ilk istihdam tercihini yapabilme hakkına sahiptir. L-1 vizesi için başvuran idareci ya da yönetici çalışma sertifikası gerekmeksizin pozisyonunun ABD’deki gelirinin yürürlükteki ücret doğrultusunda olduğunu ve ABD’de transfer talebinin istendiği firmanın kişinin niteliklerinde başka bir çalışan bulamadığını kanıtlayarak devamlı ikamet gerçekleştirebilir. Böylece ABD’de çalışmak için uygun konuma ulaşabilir. Bu külfetli süreç L-1 Yönetici ya da İdarecileri için kaçınılmazdır. İlk tercih bu sebeple avantaj sağlamasının yanında, geçerli olan kategoride genellikle tercih edilen ve diğer kategorilerdeki gibi sıklıkla gecikmeye uğramayan bir seçimdir.Yönetici ve idareciler için L-1 statüsü daimi ikamet anlamında avantajdır.