Şirket İflasları

ŞİRKET İFLASLARI

Şirketlerin hukuki anlamda iflası nedir ve hangi koşullarda iflasını isteyebilir?

Şirketlerin alacaklılarının borçlarını ödeyemedikleri zaman veya ödeyebilecekleri miktardan daha fazla borçlu duruma düştüklerinde federal iflas mahkemelerine yaptıkları başvuru neticesinde ortaya çıkan bir durumdur.

Şirketin iflası hangi koşullarda mümkün olmayabilir?

Şirketin iflası; yapılan müracaatların tam olmaması, formların yanlış doldurulmuş olması veya farklı formların doldurulmuş olması ile iflas başvurusunda bulunabilmek için zorunlu olan kredi danışmanlığı programına başvurudan 180 gün öncesinde ve borçlu eğitim kurslarına da borçlar bitmeden önce katılınmamış olunması gibi durumlarda mümkün olmayabilir.

Aynı şirketin birden fazla iflas isteme hakkı var mı?

İflas mahkemeleri aksine bir karar vermedikçe şirketler belirli kriterler dahilinde birden fazla iflas başvurusunda bulunabilir.

İflas süreci hukuki olarak nasıl gerçekleşmektedir?

İflas süreci, ilgili iflas mahkemelerine yapılan müracaatla başlar. Bu müracaatlarda, mali durumla ilgili bilgiler ve alacaklılar ile borç miktarlarını gösteren bir liste sunulmaktadır. Eğer mahkeme müracaatı onaylarsa, gelişmeleri denetlemek üzere bir kayyum tayin edilir ve süreç başlar.

İflas sonrası şirkette neler yaşanabilir?

İflastan sonra şirket hisseleri çok değer kaybeder, borsadaki işlem hacimleri düştüğü gibi listelerden de silinir ve etiket dereceleri düşürülür.

İflas konusunda şirketlere önerileriniz nedir?

Şirketin halihazırdaki mali durumunu çok daha detaylı gözden geçirmek; gelirleri ile giderlerini ve ödenmesi gereken borçları ve borçluların ayrıntılı bir listesini yapmak ve buna göre de tüm alacaklılara bildirimde bulunmak; kredi danışmanlığı programına bir an evvel katılıp ilerdeki olası gecikmelerin önüne geçmek; şirket yararına ve geleceğine yönelik olumlu neticeler alabilmek ve ilerde tekrar aynı durumlara düşülmemesi için alınması gereken önlemleri belirlemek bakımlarından bu konularda uzmanlaşmış bir avukat ile temas ederek işlemleri yürütmek daha sağlıklı sonuçlar alınmasında faydalı olacaktır.

Öğmen Hukuk Bürosu olarak şirket iflasları konusundaki her türlü sorularınız için ofisimize 1-212-245 70 70 telefon numarasından ya da [email protected] adresinden email atarak ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler.

İLGİLİ LİNKLER:

https://www.facebook.com/ayhan.ogmen.9?ref=ts&fref=ts

Öğmen Hukuk Bürosu:

61 Broadway, Suite 3000
NY, NY 10006, USA
Tel: +1 (212) 245-7070
Fax: +1 (877) 513-8339

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Hata: İletişim formu bulunamadı.