Obama, Göçmenlik Yasası Geçmediği İçin Başkanlık Yetkisini Kullanacak

Obama bir yıldır Temsilciler Meclis’inden geçirmeye çalıştığı göçmenlik yasası ile ilgili olarak Beyaz Saray’da dün yaptığı açıklamada bu tasarının geçen sene Senato’dan geçmiş olmasına rağmen Cumhuriyetçi’lerin engellemeleri ve özellikle de Temsilciler Meclisi başkanı John Boehner’in bu yıl göçmenlik yasası ile ilgili hiçbir oylama yapılmayacağını bildirmesi üzerine bu konuda Kongre’nin onayını beklemeden kendi başına hareket edeceğini ve göçmenlik sistemini iyileştirebilmek için elinden geleni yapacağını ve bunun için de ‘’Başkanlık Yetkisi’’ni kullanacağını bildirmiştir. Obama’nın üzerinde en çok durduğu konuların başında yer alan göçmenlik yasasının engellenmesinin gerek ülke güvenliğine ve gerekse de ülke ekonomisine birtakım zararlar vereceği düşüncesi ile böyle bir karar aldığını bildirmiştir.

Başkanlık Yetkisi “Executive Order” Nedir?

Başkanlık Yetkisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkan’larının, Federal Hükümet’in yürütme organlarına bağlı birimler bünyesindeki faaliyet ve çalışmaların düzenlenmesi veya değiştirilmesi için yayınladıkları deklerasyonların adıdır. Başkanlık Yetkileri, Anayasa tarafından direk olarak ‘’İdari’’ birime verilmiş olan yetkiler doğrultusunda kullanılır ve tam yetkili kanun niteliğindedir ve bazı Kongre Kararları’nın gerçekleştirilmesi için Başkan’lara tanınan ve bir dereceye kadar olan birtakım takdir yetkilerini kapsar.

Obama Başkanlık Yetkisi’ni kullanarak bu köklü değişiklikleri yaptırabilecek mi?

Obama’nın Göçmenlik Yasası ile ilgili yapılmasını istediği ve bu konuyla ilgili olarak da ‘’Başkanlık Yetkisi’’ni kullanacağını beyan ettiği değişiklikleri yaptırıp yaptıramayacağı tartışılırken geçmişte kullanılmış benzer şekildeki ‘’Başkanlık Yetkileri’’ neticeleri ve özellikle de 1952 yılında dönemin Başkanı Truman tarafından çelik fabrikalarının denetim ve kontrol altına alınması ile ilgili kullanmış olduğu takdir yetkisinin daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayılması, daha sonra seçilen Başkan’ların yetkilerini kullanma konusunda daha hassas davranmalarına ve yeni yetki kullanımında bulunmadan önce atıfta bulundukları kanunlar konusunda daha dikkatli olmalarına sebep olmuştur. Obama’nın yapmak istedikleri değişiklikler konusunda ne derecede başarılı olacağı, kendisinin kullanacağını söylediği ‘’Başkanlık Yetkisi’’nin başlı başına yeterli olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ede dursun, bir kısım otoriteler bunun mümkün olamayacağı yönünde görüş bildirmekte ve Başkan’ların yetkilerinin Anayasa ile sınırlandırılmış olduğunu, bu tip değişikliklerin birtakım ilgili kanunlara karşı olacağını, kendsinin bir göçmenlik kanunu çıkaramayacağını, bunun için Kongre’nin onayını alması gerektiğini, kanun çıkarma yetkisinin tamamen Kongre’de olduğunu ve bu kanunları yürürlüğe koyma yetkisinin de Başkan’larda olduğunu vurgulamaktadırlar.

Bu durdurulabilir mi?

Otoritelerin gerekçe olarak gösterdikleri sebepler karşısında da farklı görüş sahibi olan diğer kesimler ise bunun bazı iyileştirmeler ve düzenlemelerle mümkün olabileceği görüşünü taşımakta ve dolayısıyla da ortada net bir belirginlik görülmemekte ve bir kavram karmaşası yaşanmaktadır. Bu konudaki gelişmelerin ve neticenin önümüzdeki aylar içinde netlik kazanması ve Obama’nın ‘’Başkanlık Yetkisi’’ni kullanıp kullanamayacağının belirginleşmesi tahmin edilmektedir.

Bu konuda dipnot olarak eklenebilecek diğer bir husus, Obama’nın 2012 yılında aynı şekilde yetkilerini kullanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olarak bulunmayan çocukların durumlarına yönelik geçirdiği tasarı (DACA) göz önüne alınırsa kendisinin yine aynı yetkilerini kullanarak göçmenlik yasasını da geçirebileceği yönündedir.

OGMEN LAW CONTACTS:

ADDRESS: 26 Broadway, 17th Floor, New York, NY 10004, USA

Tel: +1 (212) 245-7070

Fax: +1 (877) 513-8339

E-mail: [email protected]

LINKS:

Ogmen Law Firm: https://ogmenlaw.com

Youtube: https://www.youtube.com/c/OgmenLawFirm

Facebook: https://www.facebook.com/ayhanogmenlawfirm

https://www.facebook.com/attorneyayhanogmen

https://www.facebook.com/pages/Avukat-Ayhan-Ogmen/923874061006633

https://www.facebook.com/pages/Abogado-Ayhan-Ogmen/1467463383569608

Twitter: https://twitter.com/Av_Ayhan_Ogmen

Twitter: https://twitter.com/OgmenLaw

Instagram: https://instagram.com/avukatayhanogmen/

Instagram: https://instagram.com/ogmenlaw/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ayhanogmen

Vimeo: https://vimeo.com/user42035567

Vimeo: https://vimeo.com/user42029975

Dailymotion: http://www.dailymotion.com/ayhanogmen

Dailymotion: http://www.dailymotion.com/aogmen1

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.

Error: Contact form not found.